MENU

Main menu

14.

Memastikan urusan perisytiharan harta dimajukan untuk kelulusan dalam tempoh 2 minggu

15.

Memastikan pengedaran surat dalam Jabatan berjalan dengan lancar iaitu:-

    1. Segera – serta-merta
    2. Biasa – 2 hari waktu bekerja 

 

16.

Mengemaskini rekod perkhidmatan dan rekod cuti wargakerja dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh penyerahan dokumen perubahan diserahkan

17.

Menguruskan urusan pemangkuan, penangguhan kerja dan kenaikan pangkat dalam tempoh 3 minggu dari tarikh kekosongan

18.

Menyelenggara dan mengemaskini Laman Web Majlis Perbandaran Batu Pahat setiap hari

19.

Mengambil tindakan ke atas setiap aduan ICT dalam tempoh 3 jam

20.

Memberikan layanan dan memberikan bantuan kepada pelanggan yang berurusan di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan kurang dari 10 minit

21.

Menghantar Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis melalui kad maklumbalas dalam tempoh (3) hari selepas aduan diterima

22.

Memaklumkan hasil tindakan keatas aduan kepada pengadu dalam tempoh (14) hari selepas penerimaan aduan (bergantung kepada jenis masalah dan cara penyelesaiannya)

23.

Melaksanakan program kemasyarakatan dengan tujuan merapatkan hubungan diantara MPBP dengan masyarakat perbandaran khasnya mengikut takwim tahunan yang telah ditetapkan

24.

Menyelaras dan bekerjasama dengan Ahli Majlis MPBP untuk menganjurkan Program Gerak Mesra sekurang-kurangnya 12 kali setahun (setiap Ahli Majlis menjalankan sekurang-kurangnya 1 kali program setahun )

25.

Memastikan penerbitan buletin MPBP (3) kali setahun.

26.

Memproses kelulusan permohonan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar yang telah lengkap dalam tempoh 2 bulan dengan memberi keutamaan kepada golongan miskin tegar